+30 2757061316
Porto sabatiki rooms

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες μας παρέχονται τηλεφωνικά στο 27570 61316 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@sabatikirooms.com.

Επισκεπτόμενοι το δικτυακό μας τόπο www.sabatikirooms.com ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο δικτυακός μας τόπος αν δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι.

Ο παρών δικτυακός τόπος www.sabatikirooms.com και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το Porto Sabatiki δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Πνευματική Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.sabatikirooms.com στο σύνολό του με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Το λογότυπο Porto Sabatiki είναι ιδιοκτησία του κουΑνέστη Βασιλειάδη ως αποκλειστικό ιδιοκτήτη του παραπάνω συγκροτήματος. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτό τον δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και των όρων χρήσης των εμπορικών σημάτων της.

2. Περιορισμός ευθύνης του Porto Sabatiki

Όσοι χρήστες/επισκέπτες δεν εμπιστεύονται το Porto Sabatiki καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το Porto Sabatiki, τα στελέχη ή τους υπαλλήλους του.

Το Porto Sabatiki σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, το Porto Sabatiki δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

3. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο:

 • είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό,
 • παραβιάζει το απόρρητο τρίτων,
 • δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται, επίσης, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν την λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το Porto Sabatiki μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους, δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης προς το Porto Sabatiki, για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Ακόμα, κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς την συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάσει τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (Netiquette), ενώ η χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά. Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στo Porto Sabatiki να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται το Porto Sabatiki για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη βέβαια την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το Porto Sabatiki λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο Porto Sabatiki άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

4. Κρατήσεις – Προκαταβολές – Ακυρώσεις

Με την κράτηση ενός δωματίου ή άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από το Porto Sabatiki, ο χρήστης δεσμεύεται ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του παρόντος ιστότοπου αλλά και τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών:

 • Για κρατήσεις με διάρκεια διαμονής μέχρι και 2 ημέρες: πληρωμή προκαταβολικώς ή, κατόπιν συνεννόησης, με την άφιξη στο ξενοδοχείο.
 • Για κρατήσεις με διάρκεια διαμονής πάνω από 2 ημέρες: προκαταβολή ποσό ίσο με το 30% του συνολικού ποσού με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ξενοδοχείου και εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού με την άφιξη του πελάτη ή προκαταβολή-εξόφληση όλου του ποσού των ημερών διαμονής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Ακύρωση έως 14 μέρες πριν την άφιξη: χωρίς χρέωση.
 • Ακύρωση ή αλλαγή μέχρι 7 μέρες πριν την άφιξη: χρέωση του ποσού της προκαταβολής ή, αν δεν έχει κατατεθεί προκαταβολή, χρέωση με ποσό ίσο του 50% της κράτησης.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης την ίδια μέρα με την άφιξη, η χρέωση θα ισούται με το 100% της συνολικής τιμής κράτησης.

5. Τρόποι Πληρωμής

 • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
 • Δυνατότητα παροχής έκπτωσης 15% σε εξόφληση του συνολικού ποσού των ημερών κράτησης προκαταβολικώς.
 • Πληρωμή τοις μετρητοίς κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο.

6. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το Porto Sabatiki διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Προστασία Πολιτικών Δεδομένων GDPR

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.sabatikirooms.com. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από τo Porto Sabatiki προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.sabatikirooms.com και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, τo Porto Sabatiki δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.sabatikirooms.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Εφιστάται η προσοχή κάθε επισκέπτη/χρήστη: Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του  www.sabatikirooms.com.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για υπηρεσίες που προσφέρει το Porto Sabatiki μέσω αυτού ή/και στο φυσικό της χώρο, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων. Ακόμα, το Porto Sabatiki παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου λήψης newsletter στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, εάν δηλώσουν ότι επιθυμούν την υπηρεσία αυτή.

Πιο αναλυτικά:

Το Porto Sabatiki μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. πληροφόρηση για παρεχόμενες υπηρεσίες / προσφορές κλπ).
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών
 • για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Porto Sabatiki και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν
 • για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του Porto Sabatiki, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους
 • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των υπηρεσιών του Porto Sabatiki από απόσταση, μετά από συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών
 • για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του Porto Sabatiki.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το Porto Sabatiki σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το Porto Sabatiki στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του ανωτέρου αρχείου είναι ο κος Ανέστης Βασιλειάδης, με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/με κλικ στο σύνδεσμο “επικοινωνία” (info@sabatikirooms.com) και στο τηλέφωνο +30 27570 61316.

Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το Porto Sabatiki δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε κανένα τρίτο φορέα. Το Porto Sabatiki μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Χρησιμοποίηση των Cookies

Ο δικτυακός τόπος www.sabatikirooms.com – όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι – χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το Porto Sabatiki να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στον ηλεκτρονικό της χώρο. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο στο Porto Sabatiki να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες, όπως κρατήσεις, προτιμήσεις κρατήσεων κλπ.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο και να επιλέξει όλα τα νέα cookies είτε να απορρίπτονται αυτομάτως είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.sabatikirooms.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Porto Sabatiki και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Μεταβατικές διατάξεις

Η μη άσκηση από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ύλην ελληνικά δικαστήρια. Ο δικαιούχος, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του επισκέπτη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για όποια απορία ή διευρίνιση σχετικά με τους Όρους Χρήσης και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ανέστης Βασιλειάδης
 • Σαμπατική
 • 22029 Πελοπόννησος
 • Τηλ. 27570 61316
 • www.sabatikirooms.com
 • info@sabatikirooms.com